Фирмени кредити

В съвременния динамичен свят, свят в непрекъснато развитие на технологиите и услугите, фирмите, както и физическите лица е възможно да изпитат нужда от финансиране. Банките предлагат широка гама от кредитни продукти, за да удовлетворят нуждите ви от оборотно или инвестиционно финансиране на дейността ви, да повишите конкурентното си предимство или да реализирате нови услуги и продукти.


Какви кредити предлагат Банките за вашия бизнес?

  • Необезпечени кредити
  • Кредити обезпечени със залог
  • Кредити обезпечени с ипотека
  • Кредити за оборотни средства
  • Овърдрафт
  • Кредитна линия
  • Инвестиционен кредит

Банките, с които работим

Пощенска Банка
Централна кооперативна банка
УниКредит Булбанк
Токуда Банк АД
Първа инвестиционна банка - FIBANK
Обединена българска банка
Банка ДСК
Търговска банка Д
Алианц Банк

Позвънете

+359 8875 23 412